wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy. Co przysługuje poszkodowanemu?

Dodano 14.03.2018, Kategoria: Blog, Tagi:

Wszystkie firmy zatrudniające nowych pracowników mają obowiązek przeszkolenia ich z zasad BHP. Mimo coraz nowszych rozwiązań w wielu instytucjach, wypadki przy pracy cały czas się zdarzają. Czasami są zupełnie niegroźne i kończą się co najwyżej gromkim śmiechem, jednak bywają i takie, w których pracownik firmy może odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu. Czy może wtedy liczyć na jakąś pomoc?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Odszkodowania powypadkowe w tym wypadku w pierwszej kolejności wypłaca ZUS. Jak wygląda procedura? ZUS najpierw ocenia jakiego urazu doznał poszkodowany, w tym celu musi stawić się przed specjalnie do tego celu zebraną komisją. Określa ona, czy mają do czynienia z urazem długotrwałym czy stałym. W zależności od stopnia urazu ZUS wylicza kwotę odszkodowania. Pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim jest wpłacany zasiłek w wysokości 100% wynagrodzenia. Z kolei po upływie 182 dni, świadczenie rehabilitacyjne, które może być przyznane aż do 12 miesięcy.

Co dalej?

Czasami zdarza się jednak, że kwota z ZUS nie zadowala poszkodowanego. Może okazać się, że pieniędzy nie wystarcza na solidne leczenie i pełną rehabilitację. W takim przypadku może on domagać się o wyrównanie kwoty u swojego pracodawcy. Jednak w tym celu poszkodowany musi dysponować protokołem BHP, który pracodawca ma obowiązek sporządzić zaraz po wypadku w pracy. Jeśli poszkodowany się nie zgadza z nim, ma prawo dodać do dokumentu swoje spostrzeżenia i adnotacje. Kluczowe jest wypunktowanie pracodawcy niedopełnienie jego obowiązków z zakresu BHP by udowodnić, że to z winy firmy doszło do wypadku. Niestety wiele firm nie chce bać odpowiedzialności za przykre wydarzenia w swoich biurach, a tym bardziej wydawać pieniędzy na odszkodowanie. Dlatego też zazwyczaj utrudniają dociekanie swoich praw swoim pracownikom. W takiej sytuacji pomocna może być doświadczona kancelaria prawna, specjalizująca się w uzyskiwaniu odszkodowań. Prawnik przygotuje lepszą dokumentację niż poszkodowany nie znający meandrów polskiego prawa.


facebook