upadłość konsumencka

Czy wniosek o upadłość konsumencką może zostać oddalony?

Dodano 03.02.2018, Kategoria: Blog, Tagi:

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Jej zadaniem jest oddłużenie niewypłacalnej osoby ze zobowiązań, których i tak nie będzie w stanie spłacić.

Jak wygląda postępowanie?

Podstawą prawną postępowania upadłościowego jest Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w szczególności art. 491. Postepowanie upadłościowe może być wszczęte na wniosek konsumenta lub wierzyciela. Podczas niego sąd decyduje, jaki majątek dłużnika należy zwindykować, które długi można umorzyć i w jaki sposób konsument ma spłacać te, które pozostaną. Koszt wszczęcia postępowania to 30zł. Gdy zapadnie decyzja o upadłości konsumenckiej, cały majątek konsumenta staje się tzw. masą upadłości, którą zarządza wyznaczony przez sąd syndyk. Syndyk zajmuje się sprzedażą majątku i spłatą wyznaczonych przez sąd długów. Konsument ma prawo do zachowania przedmiotów pierwszej potrzeby, potrzebnych do codziennej egzystencji.

Oddalenie wniosku

Sąd może jednak oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dzieje się tak w przypadku, gdy konsument doprowadził do zadłużenia na wskutek rażącego niedbalstwa lub umyślnie. Innym powodem może być poprzednie postępowanie upadłościowe, które zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek konsumenta. Na umorzenie długów nie może liczyć także osoba, która w poprzednim postępowaniu nie zastosowała się do wyroku sądu, np. nie ujawniła swojego całego majątku lub nie wykonywała planu spłaty. Innym powodem może być nie zgłoszenie przez konsumenta wniosku o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, jeśli prowadził on swój biznes. Wniosek może być też oddalony ze względu na braki formalne takie jak niepełne lub nieprawdziwe dane. Problem z ogłoszeniem upadłości może mieć też osoba, która do 10 lat wstecz przed złożeniem wniosku ogłaszała już upadłość konsumencką na wskutek której doszło co całościowego lub częściowego oddłużenia.


facebook