Radca prawny w Katowicach – odszkodowania

Odszkodowania powypadkowe i na skutek błędów lekarskich

MERITUM Kancelaria Radcy Prawnego oferuje profesjonalną pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia lub odszkodowania w Katowicach.

W życiu codziennym, oprócz chwil radosnych, zdarzają się niestety także wypadki i szkody. Na przykre zdarzenia losowe nie mamy wpływu, ale są sposoby, by nieco ułatwić powrót do stanu sprzed wypadku. Otrzymane odszkodowania mogą na przykład pokryć koszty leczenia czy rehabilitacji, co zmienia bardzo wiele. A jeżeli straty mają wymiar tylko materialny, to wypłacone odszkodowanie pozwala na ich naprawienie, bądź usunięcie. Dlatego usługi odzyskiwania odszkodowania są bardzo potrzebne, dla wielu naszych klientów to ostatnia szansa na zdobycie tego, co im się należy. Trzeba również pamiętać, że wypłata odszkodowania jest często JEDYNĄ możliwością zrekompensowania szkody.

Oferta

Kancelaria Radcy Prawnego MERITUM oferuje:

  • odszkodowania powypadkowe, obejmujące pomoc osobom, które zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych jako pasażer, kierowca, pieszy oraz rowerzysta. Pomożemy w sytuacjach, kiedy sprawca zbiegł z miejsca wypadku lub jeśli ktoś bliski zmarł wskutek odniesionych obrażeń;
  • odzyskiwanie odszkodowania po wypadku w miejscu pracy;
  • dochodzenie odszkodowania za straty spowodowane błędem lekarskim i innymi błędami, a także w przypadku zakażenia chorobą zakaźną w placówce medycznej, w pracy, restauracji i innych miejscach;
  • porady prawne i inne usługi w przypadku szkód spowodowanych czyimś umyślnym lub nieumyślnym działaniem albo zaniedbaniem;
  • kompleksowe usługi prawne dla osób, które nie otrzymały należnych odszkodowań, nie wiedzą, że takowe im się należą lub kwota jest zbyt mała;
  • pomoc prawna w przypadku spłaty przeterminowanego BANKOWEGO TYTUŁU WYKONAWCZEGO oraz wpłaty prowizji od pożyczki, której osoba nie otrzymała.

Uczciwa i rzetelna obsługa prawna

Kancelaria prawna MERITUM pomoże Ci uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie, które powinieneś otrzymać z tytułu strat materialnych, kosztów leczenia, utraconych korzyści lub możliwości zawodowych. Na każdym etapie sprawy nasi klienci są reprezentowani przez profesjonalnego radcę prawnego.

Pomagamy skutecznie i dyskretnie. Wykonamy w Państwa imieniu wszystkie czynności prawne.

Nie pobieramy pieniędzy za samo rozpoznanie sprawy, a także nie bierzemy opłat wstępnych czy zaliczek. Wynagrodzenie, które otrzymuje nasz prawnik, jest prowizyjne i zależy jedynie od efektów jego pracy. Klient reguluje należność wobec naszej Kancelarii jedynie w przypadku uzyskania odszkodowania.

Świadczymy bezpłatny porady prawne w zakresie odzyskania odszkodowań powypadkowych, a także innych.

genesis mining contract

facebook