Odszkodowania

Odszkodowania

Kancelaria Meritum

W życiu codziennym, oprócz chwil radosnych, zdarzają się niestety także wypadki i szkody. Na przykre zdarzenia losowe nie mamy wpływu, ale są sposoby, by nieco ułatwić powrót do stanu sprzed wypadku.

Otrzymane odszkodowania mogą na przykład pokryć koszty leczenia czy rehabilitacji, co zmienia bardzo wiele. A jeżeli straty mają wymiar tylko materialny, to wypłacone odszkodowanie pozwala na ich naprawienie, bądź usunięcie. Dlatego usługi odzyskiwania odszkodowania są bardzo potrzebne, dla wielu naszych klientów to ostatnia szansa na zdobycie tego, co im się należy. Trzeba również pamiętać, że wypłata odszkodowania jest często JEDYNĄ możliwością zrekompensowania poniesionej szkody.

Świadczymy bezpłatne porady prawne w zakresie uzyskania odszkodowań lub zadośćuczynień.

Pomagamy w uzyskaniu:
• odszkodowania powypadkowego, obejmującego pomoc osobom, które zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych jako pasażer, kierowca, pieszy oraz rowerzysta. Pomożemy również w sytuacjach, kiedy sprawca zbiegł z miejsca wypadku lub jeśli ktoś bliski zmarł wskutek odniesionych obrażeń;
• odszkodowania po wypadku w miejscu pracy;
• odszkodowania za straty spowodowane błędem lekarskim i innymi błędami, a także w przypadku zakażenia chorobą zakaźną w placówce medycznej, w pracy, restauracji i innych miejscach;
• odszkodowania w przypadku szkód spowodowanych czyimś umyślnym lub nieumyślnym działaniem albo zaniedbaniem;

Kancelaria pomaga również uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu strat materialnych, kosztów leczenia, utraconych korzyści lub możliwości zawodowych. Na każdym etapie sprawy nasi klienci są reprezentowani przez profesjonalnego radcę prawnego.
Pomagamy skutecznie i dyskretnie. Wykonamy w Państwa imieniu wszystkie czynności prawne.
Nie pobieramy pieniędzy za samo rozpoznanie sprawy, a także nie bierzemy opłat wstępnych czy zaliczek. Wynagrodzenie, które otrzymuje nasz prawnik, jest prowizyjne i zależy jedynie od efektów jego pracy. Klient reguluje należność wobec naszej Kancelarii jedynie w przypadku uzyskania odszkodowania.