Oferta

Oferta

USŁUGI PRAWNICZE

Zakres oferowanych przez Kancelarię MERITUM usług prawnych obejmuje prawo cywilne, gospodarcze i spółek, prawo rodzinne oraz pracy a także prawo budowlane. Klientom oferujemy pomoc prawną przy dochodzeniu wypłaty odszkodowań oraz dochodzenie własności z pomocą przepisów prawnych (windykacji). Pomagamy klientom ogłaszającym upadłość konsumencką. Reprezentujemy naszych klientów w sądach wszystkich instancji.

Oferujemy w ramach stałej jak również jednorazowej usługi prawnej:

  • udzielanie porad i opinii,
  • zastępstwo prawne zarówno przed organami wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej wszystkich typów i instancji jak i we wszelkich sprawach pozasądowych, negocjacyjne,
  • opracowanie dokumentacji, formularzy, wniosków, projektów,
  • tworzenie pism procesowych (pozwy, wnioski itp), rozwiązywanie sporów zarówno na drodze sądowej, jak i pozasądowej.

Powierzone nam zadania wykonujemy z zachowaniem najwyższych standardów, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Zasadach Etyki Zawodowej, w uchwałach organów samorządu oraz uwzględniając dobre obyczaje przyjęte w środowisku radców prawnych.

PRAWO CYWILNE

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego. Posiadamy olbrzymie doświadczenie w szeroko pojętym doradztwie w zakresie umów cywilnoprawnych, a przede wszystkim umów: sprzedaży, najmu, o dzieło i roboty budowlane oraz darowizny. Prowadzimy sprawy dotyczące nieruchomości, a w szczególności o ustanowienie i zniesienie służebności, rozgraniczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności oraz podział nieruchomości. W zakresie prawa cywilnego świadczymy szeroko pojęte usługi doradztwa, np. w sprawach o ochronę własności i posiadania (w tym sprawy o eksmisję) oraz o użytkowanie wieczyste.

Naszym klientom doradzamy również w zakresie prawa spadkowego. Zakres usług obejmuje sprawy o: stwierdzenie nabycia spadku z ustawy oraz testamentu, dział spadku, zapis oraz zachowek.

PRAWO GOSPODARCZE, PRAWO SPÓŁEK

Specjalizujemy się w bieżącej obsłudze przedsiębiorców i spółek, prowadzimy postępowania dotyczące stosunków pomiędzy przedsiębiorcami (np. sprawy o zapłatę, windykację i egzekucję długów oraz sporządzamy opinie prawne).

Zespół Kancelarii doradza w zakresie zakładania i likwidacji stowarzyszeń, fundacji, partii politycznych, spółek prawa handlowego, ich przekształceń, fuzji oraz postępowania dotyczącego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PROCESY SĄDOWE I ARBITRAŻOWE, NEGOCJACJE

Nasz zespół posiada bardzo duże doświadczenie w rozwiązywaniu sporów zarówno na drodze sądowej, jak i pozasądowej, w wyniku negocjacji oraz postępowań arbitrażowych.
Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych wszystkich instancji przed sądami powszechnymi (sądami rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi), administracyjnymi (wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym), Sądem Najwyższym. Sporządzamy także pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne oraz konstytucyjne.

PRAWO RODZINNE
Prawo rodzinne stanowi ważną część naszej oferty prawniczej. Reprezentujemy klientów w tak delikatnych sprawach, jak o separację, rozwód, a także podział majątku wspólnego. Doświadczenie mamy również w sprawach o alimenty, kontakty rodzica z dzieckiem, a także związane z nim ustalenie miejsca pobytu dziecka.

PRAWO PRACY

Doradzamy zarówno pracodawcom jak i pracownikom. Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje w szczególności sporządzanie umów o pracę, kierowanie roszczeń o przywrócenie do pracy, odszkodowanie lub obronę przed takimi roszeniami, sprawy dotyczące wynagrodzenia oraz zakazu konkurencji.

ODSZKODOWANIA

Naszym klientom oferujemy pomoc prawną przy dochodzeniu odszkodowania powypadkowego lub zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu spowodowany błędami medycznymi i innymi zdarzeniami.
Doradzamy także w sprawach spornych wynikających z umów ubezpieczenia na życie oraz umów majątkowych.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej przyniosła pewne zmiany. Obecnie, zgodnie z nią, pomagając klientom ogłosić upadłość konsumencką, jednocześnie staramy się o redukcję lub całkowite umorzenie zobowiązań finansowych osoby fizycznej, która nie prowadzi już działalności gospodarczej.

WINDYKACJA

Nasza Kancelaria oferuje również windykację czyli dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Doskonała znajomość branży pozwala nam na szybkie i skuteczne zastosowanie różnych technik prowadzenia windykacji, gdyż opieszałość w tym temacie to danie dłużnikowi czasu na uniknięcie spłaty zobowiązania. Zapewniamy pełną dyskrecję i legalność naszych działań. Postępujemy wyłącznie i zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej.