wiezienie

Co grozi oszustom próbującym wyłudzić odszkodowanie?

Dodano 10.08.2018, Kategoria: Blog, Tagi:

Przestępczość ubezpieczeniowa w naszym kraju jest na dość wysokim poziomie. Wiele osób traktuje odzyskiwanie odszkodowania, a raczej jego wyłudzanie, jako źródło stałego  dochodu. Oszuści fingują kradzieże, stłuczki i wypadki by osiągnąć korzyści majątkowe. Nie ma to nic wspólnego z legalnym odzyskiwaniem należnego odszkodowania i jest przestępstwem.

Próba wyłudzenia

Próba wyłudzenia odszkodowania to przestępstwo. Mówi o tym art. 298 Kodeksu karnego. Próba wyłudzenia jest traktowania jako przygotowanie do samego oszustwa. Przykładowo, jeśli sprawca próbuje wyłudzić odszkodowanie, ale zakład ubezpieczeń wykryje oszustwo przed wypłaceniem świadczenia, sprawca jest oskarżony właśnie a podstawie art. 298. Przepisy prawa przewidują karę więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Zazwyczaj orzekana jest również grzywna. Nowe przepisy Kodeksu karnego pozwalają na zmianę kary więzienia na grzywnę lub połączenie obu kar.

Wyłudzenie

Jeśli jednak dojdzie do wypłaty odszkodowania i sprawca osiągnie korzyści majątkowe, podstawą oskarżenia będzie wtedy art. 286 Kodeksu karego. Przestępstwo wyłudzenia jest popełnione także wtedy, gdy sprawca zamierza uzyskać odszkodowanie na rzecz innej osoby lub podmiotu. W tym przypadku kara jest surowsza. Za klasyczne oszustwo z art. 286 Kodeksu karego przewidziana jest kara więzienia od 6 miesięcy do 8 lat. W przypadku, gdy wypłacone świadczenie przekracza kwotę 200 000zł, kara więzienia może być orzeczona nawet na 10 lat. Należy wziąć pod uwagę, że kara może być jeszcze surowsza, jeśli przy okazji wyłudzenia odszkodowania popełnione zostały inne przestępstwa (np. zabójstwo). Prawodawca przewidział jednak swoistą zachętę do zmiany decyzji dotyczącej wyłudzenia odszkodowania przez sprawcę. Jeśli zapobiegnie on wypłacie wyłudzonego odszkodowania, sprawa przeciw niemu nie zostanie wszczęta. Jeśli jest już wszczęta, zostanie ona umorzona.


facebook