prawo rodzinne

Czym zajmuje się prawo rodzinne?

Dodano 20.02.2018, Kategoria: Blog, Tagi:

Prawo rodzinne to wyodrębniona gałąź prawa cywilnego, zajmująca się stosunkami osobistymi i majątkowymi powstałymi w wyniku zawarcia małżeństwa, stosunkami pomiędzy rodzicami i dziećmi, a także wynikającymi z pokrewieństwa i powinowactwa. Jeśli chodzi o małżeństwo, prawo rodzinne reguluje takie kwestie jak wspólność majątkowa, jej ustanie, separację i ustanie małżeństwa. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, prawo rodzinne reguluje takie kwestie jak pochodzenie dziecka, władza rodzicielka i adopcja (przysposobienie) oraz alimenty. Prawo familijne porusza również kwestie opieki i kurateli. Podstawą prawną prawa rodzinnego jest Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Założenia

Prawo rodzinne opiera się na kilku głównych zasadach. Jedną z nich jest zasada równego traktowania małżonków i trwałości małżeństwa. Dlatego też sądy bardzo dokładnie badają przesłanki rozwiązania małżeństwa. Druga ważną zasadą jest dbanie o dobro małoletnich dzieci i zapewnienie im odpowiedniej opieki. Dzieci adoptowane powinny być traktowane na równi z tymi, które pochodzą z małżeństwa. W Kodeksie Rodzinnym zawarta jest też zasada monogamii, czyli zakaz zawierania małżeństwa temu, kto już pozostaje w związku małżeńskim.

Pomoc prawna

W trudnych sytuacjach związanych z prawem rodzinnym, należy zwrócić się pomoc do wykwalifikowanych osób. Doświadczona kancelaria prawna pomoże w rozwinięciu wątpliwości związanych z kwestiami rozwodu lub ustalenia praw rodzicielskich. Szczególnie polecane jest korzystanie z usług doświadczonej kancelarii, która miała do czynienia z niejednym trudnym przypadkiem. Pomoc prawnika jest zazwyczaj niezastąpiona w prowadzeniu spraw o podział majątku, alimenty, ubezwłasnowolnienie, ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa lub ojcostwa, czy ustalenie kontaktów z małoletnimi. W szczególnych przypadkach pomoc prawnika jest też niezbędna w przypadku prowadzenia sprawy o rozwód lub separację.


facebook