Oferta

Oferta Kancelarii Prawnej Meritum

Zakres oferowanych przez kancelarię MERITUM usług prawnych obejmuje prawo cywilne, gospodarcze i spółek, prawo rodzinne oraz prawo pracy. Klientom oferujemy pomoc prawną przy dochodzeniu wypłaty odszkodowań oraz dochodzenie własności z pomocą przepisów prawnych (windykacji). Pomagamy klientom ogłaszającym upadłość konsumencką. Reprezentujemy naszych klientów w sądach wszystkich instancji. Tworzymy pisma procesowe, rozwiązujemy spory zarówno na drodze sądowej, jak i pozasądowej.

Powierzone nam zadania wykonujemy z zachowaniem najwyższych standardów, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Zasadach Etyki Zawodowej, w uchwałach organów samorządu oraz uwzględniając dobre obyczaje przyjęte w środowisku radców prawnych.

PRAWO CYWILNE

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego. Posiadamy olbrzymie doświadczenie w szeroko pojętym doradztwie w zakresie umów cywilnoprawnych, a przede wszystkim umów: sprzedaży, najmu, o dzieło i roboty budowlane oraz darowizny. Prowadzimy sprawy dotyczące nieruchomości, a w szczególności o ustanowienie i zniesienie służebności, rozgraniczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności oraz podział nieruchomości. Świadczymy szeroko pojęte doradztwo w sprawach o ochronę własności i posiadania (np. sprawy o eksmisję) oraz o użytkowanie wieczyste.

Naszym Klientom doradzamy również w zakresie prawa spadkowego. Zakres usług obejmuje sprawy o: stwierdzenie nabycia spadku z ustawy oraz testamentu, dział spadku, zapis oraz zachowek.

PRAWO GOSPODARCZE, PRAWO SPÓŁEK

Specjalizujemy się w bieżącej obsłudze przedsiębiorców i spółek, prowadzimy postępowania dotyczące stosunków pomiędzy przedsiębiorcami (np. sprawy o zapłatę, windykację i egzekucję długów oraz sporządzamy opinie prawne). Zespół Kancelarii doradza w zakresie zakładania i likwidacji stowarzyszeń, fundacji, partii politycznych, spółek prawa handlowego, ich przekształceniach, fuzjach oraz postępowania dotyczącego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PROCESY SĄDOWE I ARBITRAŻOWE, NEGOCJACJE

Nasz zespół posiada olbrzymie doświadczenie w rozwiązywaniu sporów zarówno na drodze sądowej jak i pozasądowej w wyniku negocjacji oraz postępowań arbitrażowych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych wszystkich instancji przed sądami powszechnymi (sądami rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi), administracyjnymi (wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym), Sądem Najwyższym. Sporządzamy także pisma procesowe, jak pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne oraz konstytucyjne.

PRAWO RODZINNE

Reprezentujemy Klientów w sprawach o: rozwód, separację oraz podział majątku wspólnego. Posiadamy również doświadczenie w sprawach o alimenty, kontakty z dzieckiem, ustalenie miejsca pobytu dziecka , a także władzę rodzicielską.

PRAWO PRACY

Doradzamy zarówno pracodawcom jak i pracownikom. Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje w szczególności sporządzanie umów o pracę, kierowanie roszczeń o przywrócenie do pracy, odszkodowanie lub obronę przed takimi roszeniami, sprawy dotyczące wynagrodzenia oraz zakazu konkurencji.

ODSZKODOWANIA

Naszym Klientom oferujemy pomoc prawną przy dochodzeniu zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkami komunikacyjnymi, błędami medycznymi i innymi zdarzeniami, z których wynika szkoda oraz żądaniu odszkodowania związanego z tymi wypadkami. Doradzamy także w sprawach spornych wynikających z umów ubezpieczenia.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Zgodnie z obowiązującą od dnia 31 grudnia 2014 roku nowelizacją ustawy o upadłości konsumenckiej pomagamy naszym klientom w ogłoszeniu upadłości a co za tym idzie uzyskaniu możliwość redukcji lub umorzenia w całości zobowiązań finansowych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

WINDYKACJA

Nasza Kancelaria oferuje również windykację czyli dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Doskonała znajomość branży pozwala nam na szybkie i skuteczne zastosowanie różnych technik windykacyjnych, gdyż opieszałość w tym temacie to danie dłużnikowi czasu na uniknięcie spłaty zobowiązania. Zapewniamy pełną dyskrecję i legalność naszych działań. Postępujemy wyłącznie i zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej.

businessman signing a contract

facebook